آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

100 عبارت انگلیسی برای تسلیت‌گفتن و ابراز همدردی

عبارات انگلیسی برای تسلیت گفتن

گاهی‌اوقات در برخی مواقع باید به افراد تسلیت بگوییم یا همدردی خود با آن‌ها را ابراز کنیم. در این سری از مقالات سایت آکادمی روان می‌خواهیم عبارات انگلیسی برای تسلیت‌گفتن و ابراز همدردی را با هم یاد بگیریم؛ پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

عبارات انگلیسی کلی برای تسلیت‌گفتن

 • May peace be with you.

امید است (انشاالله) آرامش و سلامتی داشته باشید.

 • As a testament to your strength and courage, you are in our prayers.

ما همواره برای داشتن استقامت و رشادت شما را دعا می‌کنیم.

 • We hope you find peace and comfort in your time of grief.

امیدواریم در این زمان پر از غم، به آرامش و تسلای خاطر برسید.

 • Please know you are in our thoughts and prayers, and that we are sharing in your sorrow.

لطفا بدانید که ما مرتبا شما را به یاد داریم و برایتان دعا می‌کنیم؛ و ما را در غم خود شریک بدانید.

 • Let the memories provide comfort in your journey through this loss.

بگذارید خاطرات (آن مرحوم) مرحمی بر این غم از دست دادن باشد.

 • I send my prayers and support to you and your family during this difficult time.

من شما و خانوادتان در این دوران سخت همراهی می‌کنم و دعایم بدرقه راهتان است.

 • Please accept my deepest sympathies to you and your family.

لطفا همدردی عمیق من را با شما و خانوادتان پذیرا باشید.

 • Rest In Peace, dear friend. Wishing you comfort and peace.

دوست عزیز، خدا بیامرزتشان. برای شما آرامش و راحتی آرزومندم.

 • My heart is saddened by your loss.

از صمیم قلب از غم از دست دادن (عزیزتان) ناراحتم.

 • My thoughts and prayers are with you at this time.

در این زمان، دعا و فکر من بدرقه راه شماست.

 • My heart aches for you and your family.

من شدیدا برای شما و خانوادتان ناراحتم.

مطالعه کنید: 60 عبارت برای معذرت خواهی کردن در انگلیسی

 • It is never easy to find the words to express our feelings when there are no words that can fully capture the depth of what we’re feeling.

پیداکردن کلماتی که بتوانند احساسات ما را به درستی بیان کنند، در زمانی که هیچ کلماتی نمی‌توانند عمق احساسات ما را کاملا دریابند، اصلا کار راحتی نیست.

 • We hope you can find comfort in the memories and celebration of their life.

امیدواریم بتوانید با مرور خاطرات و تجلیل از زندگی‌شان (کسانی که از دست داده‌اید) به آرامش برسید.

 • Please know how much they will always be loved, deeply and sincerely.

لطفا به خاطر داشته باشید که ما همیشه آن عزیزان را عمیقا و خالصانه دوست خواهیم داشت.

 • We are so sorry for your loss, and send a prayer your way.

ما بسیار از غم فقدان شما ناراحتیم و دعایمان را بدرقه راهتان می‌کنیم.

 • You have our deepest condolences as you grieve this passing.

نهایت تسلیت / همدردی ما را در این غم فقدان پذیرا باشید.

مطلب مفید: لغات و عبارات مربوط به بیان احساسات در انگلیسی

عبارات مذهبی انگلیسی برای تسلیت گفتن

عکس زیبا برای عرض تسلیت 

 • May God be with you and your family in this very sad time.

امید است (انشاالله) که خداوند در این زمان غمناک با شکا و خانوادتان همراه باشد.

 • I will pray for you all, and keep you in my thoughts.

من برای همه‌ی شما دعا خواهم کرد و به فکرتان هستم.

 • May God grant you and your family the strength to bear this loss.

انشالله خداوند به شما و خانوادتان قدرت تحمل این غم فقدان را عطا کند.

 • May God bless you and keep you in his care.

امید است (انشاالله) خدا شما را محافظت کند و تحت توجه خود قرار دهد.

 • May the Lord bless you in this time of need.

انشاالله خداوند در این زمان که به کمک نیاز دارید، از شما محافظت کند.

 • May God comfort you during this time of grief.

امید است خداوند در این زمان پر از غم، به شما لطف و محبت عطا کند.

 • I hope God gives strength to your family during this painful time.

امیدوارم خدا در این شرایط دردناک به خانوادتان قدرت عطا کند.

 • May God take care of you and watch over you.

امید است (اشاالله) خداوند از شما مراقبت کند و محافظتان باشد.

 • We wish that God will grant you the power to overcome this difficult moment.

ما امیدوریم که خداوند قدرتی به شما عطا کند تا بر این زمان دشوار غلبه کنید.

 • May God’s mercy and blessing be upon your family at this difficult time.

امید است (انشاالله) خداوند در این زمان دشوار، بخشش و برکتش را به خانوادتان عطا کند

 • God bless the departed soul. We will pray for you.

خداوند روح درگذشته را مورد رحمت خودش قرار دهد. ما برای شا دعا خواهیم کرد.

مطالعه کنید: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

عبارات انگلیسی برای بیان تسلیت برای از دست‌دادن مادر

چطور به انگلیسی تسلیت بگوییم؟

 • I’m so sorry for your sorrow and loss. I know your mother is smiling somewhere, as she watches over all of you.

من بسیار از غم و فقدان شما ناراحت و متاسفم. من می‌دانم که مادرتان در حالیکه از بالا به شما نگاه می‌کند، مشغول لبخندزدن است.

 • Your dear mother was so loved and was so good to everyone who knew her. She will be missed by so many.

مادر عزیزتان بسیار دوستداشتنی بود و با هرکسی که او را می‌شناخت مهربان بود. مسلما خیلی‌ها دلتنگش خواهند شد.

 • May your mother’s soul rest in peace.

امید است (انشاالله) روح مادرتان آمرزیده شود.

 • We deeply miss her, and we pray for you. Her passing is a great loss for so many.

ما عمیقا دلتنگش هستیم و برایش دعا می‌کنیم. از دست دادنش غم بزرگی برای خیلی از افراد است.

 • Your mother was a gem, and will be greatly missed.

مادرتان مانند یک گوهر بود و بسیار دلتنگش خواهیم شد.

 • I’m truly sorry to hear about your mother. She was such a great person.

واقعا از شنیدن خبر فوت مادرتان ناراحتم. او شخصی بسیار خوب بود.

 • Your mom touched so many lives. May her spirit continue to live through you and your family.

مادرتان در زندگی خیلی‌ها فرد تاثیرگذاری بود. امید است (انشاالله) که روحش همواره با شما و خانوادتان باشد.

 • Remembering her wonderful and gentle soul will forever remain in our hearts. May she rest in peace.

یاد و خاطرات روح نجیب و شگفت‌انگیز او برای همیشه در قلب‌هایمان باقی خواهد ماند. انشاالله خدا او را بیامرزد.

 • May her soul rest in peace and light forever. Wishing you peace and comfort.

انشاالله روحش در آرامش و روشنایی ابدی باشد. برای شما آرامش و راحتی آرزومندم.

 • Your mother was such a sweetheart and was so full of so much love for others. May she rest in peace and be free from pain.

مادرتان عزیزدلمان بود و به دیگران عشق می‌ورزید. امید است (انشاالله) خدا او را بیامرزد و از درد رها باشد.

 • I’m so saddened to hear of your loss. Your mother was a wonderful woman. I wish peace and comfort to you and your family.

بسیار از شنیدن غم فقدان شما ناراحتم. مادرتان زن فوق‌العاده‌ای بود. برای شما و خانوادتان آرامش و تسلی آرزومندم.

 • Your dear mother was such a beautiful soul. The world has lost a wonderful person. I know you will hold on to the memories and the lessons she has taught you.

مادر عزیزتان روح زیبایی داشت. این جهان فرد شگفت‌انگیزی را از دست داده است. من می‌دانم که شما با خاطرات و درس‌هایی که او به شما یاد داده است، صبر پیشه خواهید کرد.

 • She taught us that love is the only truth.

او به ما یاد داد که عشق تنها حقیقت محض است.

 • She was a very special person and always will be. May God be with you and your family in this time of sadness.

او شخص بسیار خاصی بود و همیشه خواهند ماند. انشاالله در این زمان پر از غم، خدا با شما و خانوادتان همراه باشد.

مطلب قبلی: 50 متن تبریک تولدم مبارک به انگلیسی

عبارات انگلیسی برای بیان تسلیت برای از دست‌دادن پدر

متن تسلیت به انگلیسی

 • My thoughts and prayers are with you as you deal with your loss and with the absence of your father.

فکر و دعاهای من در این زمان که با غم فقدان و غیاب پدرتان روبه رو هستید، با شماست.

 • Your dear father will be very missed. May he rest in peace.

برای پدر عزیزتان بسیار دلتنگ خواهیم شد. انشاالله خداوند او را بیامرزد.

 • His spirit is everywhere, like a beautiful light that he took with him.

روحش همانند چراغی زیبا همه‌جا حضور دارد.

 • My heart goes out to you. I’m terribly sorry for your loss. I know your Dad was a very special man.

از صمیم قلب شما را درک می‌کنم. من بسیار از غم فقدان شما ناراحت و متاسفم. پدرتان مرد بسیار خاصی بود.

 • His soul will live forever in our hearts.

روحش برای همیشه در قلب‌هایمان زنده خواهد ماند.

 • We want you to know how deeply, truly, and dearly we will miss him.

می‌خواهیم بدانید که ما عمیقا و خالصانه دلتنگش خواهیم شد.

 • He touched so many hearts, and opened so many minds.

او بر قلب خیلی‌ها تاثیر گذاشت و ذهن‌های بسیاری را باز و شکوفا کرد.

 • We will never forget him, and are grateful to have had him in our lives.

ما هیچ موقع او را از یاد نخواهیم برد و از اینکه او را در زندگیمان داشته‌ایم، سپاس‌گزاریم.

 • May your father’s soul rest in peace. He will be forever missed.

امید است (انشاالله) که روح پدرتان در آرامش باشد. برای همیشه دلتنگش خواهیم شد.

 • Your dad was such a wonderful person, and I will always be grateful for the memories I have of him.

پدرتان انسان شگفت‌انگیزی بود و من همیشه برای خاطراتی که از او دارم، سپاس‌گزار خواهم بود.

 • Your father has taught me how to be a good human being. He was a gentle, kind, and selfless man.

پدرتان به من یاد داد که چگونه یک انسان خوبی باشم.او فردی نجیب، مهربان و متواضعی بود.

 • We’re happy we had him in our lives.

ما از اینکه او را در زندگی‌هایمان داشتیم، خوشحال هستیم.

 • His loving warmth will be forever with us.

گرمی عشق و علاقه او برای همیشه با ما خواهد ماند.

 • He will not be forgotten, and will be greatly missed. Rest in peace, my friend.

او از یاد نخواهد رفت و برای همیشه دلتنگش خواهیم شد. دوست من، خدا او را بیامرزد.

 • Your father was a very honest and trustworthy man.

پدرتان فردی بسیار صادق و قابل اعتمادی بود.

مطالعه کنید: 110 روش تشکر کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

بهترین پیام‌های انگلیسی برای ابراز همدردی

متن زیبای انگلیسی برای تسلیت

 • Grieving family, know that you are not alone.

خانواده‌ی داغ‌دار، بدانید که تنها نیستید.

 • I am saddened that the outpouring of love from friends and family will not be enough to heal the wounds of sorrow, but know that [__] is in a place of peace. I’m sure you know that you’re not alone in grieving. Your lovely memories [of your close friend] will remain with you always.

من عمیقا ناراحتم که حتی عشق و محبت دوستان و خانواده نیز نمی‌تواند مرحمی بر غم شما باشد؛ اما بدانید که (فرد مرحوم) در یک جایی از بهشت است. مطمئنا شما در این غم تنها نیستید. خاطرات دوست‌داشتنی شما از (آن فرد مرحوم) همیشه با شما خواهد ماند.

 • I know that you will miss them very much, but you are not alone in this hour of need.

می‌دانم که شما بسیار دلتنگشان خواهید شد ولی شما در این زمان تنها نیستید.

 • I want to offer my heartfelt sorrow in this moment of pain.

لطفا همدردی خالصانه من در این زمان دردناک را پذیرا باشید.

 • May you find them in our loving Heavenly Father, who treasures your loved one.

انشاالله آن‌ها در بهشت و در کنار خداوند خواهند بود، جایی که خداوند به آن‌ها پاداش می‌دهد.

 • May your tears dry and your soul find peace.

امید است (انشاالله) که اشک‌هایتان خشک شود و روحتان به آرامش برسد.

 • My thoughts and prayers are with you and your family during this time of bereavement.

فکر و دعاهای من در این ایام عزاداری و داغ‌داری بدرقه راه شما و خانوادتان است.

 • My thoughts are with you during this difficult time.

تمام فکر من در این ایام دشوار با شماست.

 • There are no words that can help you right now, but the thoughts of comfort and the love that you are receiving from others will help to ease the sorrowful time.

هیچ کلمه‌ای برای کمک و تسلی خاطر شما وجود ندارد اما محبت، لطف و عشقی که از دیگران دریافت می‌کنید، می‌تواند به آسان‌تر شدن این موقعیت غمناک کمک کند.

 • Treasure your memories.

خاطراتتان را گرامی بدارید.

 • Just know that my arms are wrapped around you during this time of loss.

فقط این را بدان که دستان من در این زمان (که عزیزی را از دست داده‌ای) به دورت حلقه زده‌اند.

 • You will not navigate this journey alone. I will be with you every step of the way.

تو در این مسیر تنها نخواهی بود. من در هر قدم این راه با تو خواهم بود.

 • May the sorrow you feel in your heart be lightened by the love that surrounds you.

امید است (انشاالله) این غمی که در قلبت حس می‌کنی توسط عشق و علاقه‌ای که احاطه‌ات کرده‌اند، کاسته شود.

 • If my hug was strong enough to take away your pain, I would start now and never stop.

اگر آغوشم آنقدر قوی بود که غمت را از بین ببرد، همین الان (به در آغوش گرفتنت) شروع می‌کردم و هیچ موقع دست نگه نمی‌داشتم.

 • I am here for you to lean on, now and forever. Whatever you need, whenever you need it, just reach out.

من اینجا هستم تا تو الان و برای همیشه بهم تکیه کنی. هر چیزی که نیاز داری و هرکجا که به آن نیاز داری فقط دستت را دراز کن.

 • Whatever you need, I am here for you. No request is too large or too small. Any time of the day or night, all you have to do is call or text and I’ll be by your side.

به هر چیزی که نیاز داشتی من اینجا هستم.هیچ درخواستی نه زیادی بزرگ است و نه کوچک. هر موقعی از شبانه روز بود، فقط کافیه تماس بگیری یا پیام بدهی و من در کنارت خواهم بود.

 • Whether you need a shoulder to learn on or a friend to cry with, or even to get angry and yell, I am here for you.

اگر به شانه‌ای برای تکیه‌کردن یا دوستی برای گریه‌کردن یا حتی عصبانی‌شدن و دادزدن احتیاج پیدا کردی، من اینجا هستم.

 • My heart bleeds for you, my door is always open to you, and my arms will always be your soft place to land.

شدیدا برایت ناراحتم. در خانه‌ام همیشه به رویت باز است و بازوانم همیشه محلی نرم برای فرود آمدنت است.

مطلب پربازدید: بهترین پکیج آموزش انگلیسی 

عبارات انگلیسی برای پاسخ به تسلیت یا همدردی

چگونه به انگلیسی تسلیت بگوییم؟ عکس نوشته تسلیت

 • Thank you for your warmth and sympathy.

از همدردی و لطفتان بسیار متشکرم.

 • Thank you for your support at this tough time.

از همراهی شما در این زمان سخت بسیار سپاس‌گزارم.

 • Thank you so much for your kind words and prayers.

برای کلمات محبت‌آمیز و دعاهای شما بسیار سپاس‌گزارم.

 • Thank you all so much for your kind words and well wishes.

برای کلمات محبت‌آمیز و آرزوهای خوبتان از تمامی شما سپاس‌گزارم.

 • Thank you for your support and prayers.

از همراهی و دعاهای شما متشکرم.

 • Thank you for thinking about me. Your warm remarks meant a lot to me.

از این‌که به فکر من هستید از شما سپاس‌گزارم. توجهات گرمتان برای من بسیار باارزش هستند.

 • This tough moment would not have been possible without your help. I am very glad.

(تحمل) این لحظات سخت بدون کمک شما ممکن نبود. از این بابت بسیار خوش‌حالم.

 • When I was feeling down, knowing that my friends were thinking of me was a huge comfort. Thank you all.

دانستن این‌که دوستانم وقتی که من ناراحت بودم به فکر من بودند، آسایش و تسلی خاطر بزرگی بود. از تمامی شما سپاس‌گزارم.

 • We are grateful for all of the good wishes and prayers that have been sent our way. Thank you.

برای تمامی آرزوها و دعاهایی که بدرقه‌ی راهمان کردید سپاس‌گزاریم. ممنون.

 • Thank you to everyone who offered expressions of condolence. We were very moved by the outpouring of love and support that we received.

از تمامی کسانی که تسلیت گفتند و ابراز همدردی کردند ممنون هستیم. ما از عشق و همراهی‌ای که از شما دریافت کردیم، بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم.

 • Thank you for your love and compassion.

از عشق و توجه شما سپاس‌گزاریم.

 • I am extremely appreciative of your prayers.

من بسیار قدردان دعاهایتان هستم.

توجه: در دوره 500 عبارت فوق العاده کاربردی، عباراتی را یاد می‌گیرید که در روزمره در مکالمه انگلیسی با دوستان و همکاران میتوانید از آن‌ها استفاده کنید. این عبارات را ممکن است در سریال‌ها و برنامه‌های تلوزیونی ببینید. همچنین در بین آموزش این اصطلاحات، گرامر اصطلاحات خاص نیز آموزش داده می‌شود. گرامرهایی که به نیتیو صحبت کردن(یعنی با لهجه اصلی) شما کمک می‌کند.

دوره 500 عبارت انگلیسی

ویدئو عبارات انگلیسی برای عرض تسلیت

 

سخن پایانی

از این‌که تا آخر این مطلب با ما همراه بودید از شما سپاس‌گزاریم و امیدواریم برایتان مفید بوده باشد. در صورت داشتن سوال آن را در قالب کامنت با ما در میان بگذارید یا از طریق پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%