آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کاربرد و تفاوت a few, few, a little, little + ویدیو

تفاوت little و few
off 55%
گیف دوره جامع

little و few به معنای مقدار یا تعداد کمی بوده که می‌توانند به ساخت جملات بهتر کمک زیادی کنند. در ادامه مقاله‌های آموزش گرامر زبان انگلیسی آکادمی روان به بیان کاربرد و تفاوت a few, few, a little, little خواهیم پرداخت تا از آن‌ها به شکلی درست در جملات خود استفاده کنید.

تفاوت a few و a little چیست؟

تفاوت a few و a little

در جملات انگلیسی a few معنای «تعداد کم» داشته و در مقابل a little معنای «مقدار کم» را دارد. a little با اسامی غیر قابل شمارش و a few با اسم‌های جمع قابل شمارش استفاده می‌شود.

All she wanted was a few moments on her own.

تنها چیزی که می خواست چند لحظه تنهایی بود.

She saves a little money every month.

او هر ماه کمی پول پس انداز می‌کند.

مطالعه کنید: گرامر some و any در زبان انگلیسی + مثال

استفاده از A little و a few همراه با اسم

از a little همراه با اسامی غیرقابل شمارش مفرد استفاده کرده و a few همراه با اسم‌های جمع قابل شمارش به کار می‌رود.

Mary said nothing, but she drank some tea and ate a little bread.

ماری چیزی نگفت، اما کمی چای نوشید و کمی نان خورد.

We stayed a few days in Florence and visited the museums.

چند روزی در فلورانس ماندیم و از موزه ها دیدن کردیم.

تفاوت few و little با a little و a few چیست؟

Little و few معنای منفی دارند. ما از آن‌ها زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم مفهوم «نه به اندازه‌ای که انتظار می‌رود» را بیان کنیم.

They had little money to spend.

پول کمی برای خرج کردن داشتند. ( کمتر از انتظارشان.)

She had few moments on her own.

او لحظات کمی برای خودش داشت.

مطلب کاربردی: واحد های شمارش در زبان انگلیسی

استفاده از Little و few همراه با اسم

Little و few

از little با اسم‌های غیرقابل شمارش و از few با اسامی قابل شمارش جمع استفاده می‌کنیم.

I’m not very happy about it but I suppose I have little choice.

من خیلی از این موضوع راضی نیستم، اما فکر می‌کنم انتخاب کمی دارم.

Few cities anywhere in Europe can match the cultural richness of Berlin.

تعداد کمی از شهرهای اروپا می‌توانند با غنای فرهنگی برلین برابری کنند.

(A) little و (a) few بدون اسم

می‌توان از (A) little و (a) few به عنوان ضمیر استفاده کرد. در واقع a few, few, a little, little جایگزین اسمی می‌شوند که قبلا یک بار در متن آورده شده است.

After that, she began to tell them a little about her life in Scotland, particularly her life with Tom.

پس از آن، او شروع به گفتن کمی از زندگی خود در اسکاتلند، به ویژه زندگی خود با تام کرد.

  • استفاده از Little و few بدون اسم زیاد رایج نیست اما می‌توان این مورد را در نوشته‌های رسمی دید.

Little is known about his upbringing and education.

از تربیت و تحصیلات او اطلاع چندانی در دست نیست.

بنر دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

کاربرد (a) little of و (a) few of

از (A) little of و (a) few of قبل از a/an, the، ضمایر (him, them)، ضمایر اشاره (this, that) و ضمایر ملکی (my, your) استفاده می‌شود.

Put the flour into a bowl, blend with a little of the milk, beat in the egg yolks, then the sugar and the rest of the milk.

آرد را در ظرفی بریزید، با کمی شیر مخلوط کنید، زرده تخم مرغ و سپس شکر و بقیه شیر را بزنید.

A few of his films were seen abroad.

تعدادی از فیلم های او در خارج از کشور دیده شد.

A little در جایگاه قید

a little در جایگاه قید مقدار یا شدت استفاده می‌شود که کمی رسمی‌تر از a bit است.

He smiled just a little.

فقط کمی لبخند زد.

Her hands were shaking a little.

دستانش کمی می‌لرزید.

A little همراه با معرف اسم، قید و صفت

از a little قبل از قبل از صفت و قید استفاده می‌کنیم تا شدت آن‌ها را کاهش دهیم. a little معمولا با bit همراه می‌شود.

I find that a little bit hard to believe.

باورش کمی سخت است.

از دست ندهید: کاربرد the در انگلیسی | چه زمانی از the استفاده کنیم؟

A little در جایگاه صفت

کلمه little می‌تواند در جایگاه صفت به معنی small (کوچک) قرار گیرد.

You’re going to have a little baby brother, Martha,’ her mother told her one day.

یک روز مادرش به او گفت که تو یک برادر کوچک خواهی داشت، مارتا.

I know a little restaurant not far from here.

من یک رستوران کوچک نه چندان دور از اینجا را می‌شناسم.

Little یا small

Little و small معنای مشابهی داشته اما از small برای اشاره به اندازه و از little برای اشاره به اندازه و یک احساس زیبا (مخصوصاً با کلماتی مانند زیبا، دوست داشتنی، شگفت انگیز) استفاده می‌کنیم.

He’s a small baby.

او یک بچه کوچک است.

He’s a lovely little baby.

او یک بچه کوچک دوست داشتنی است.

There’s a wonderful little café at the end of the street.

یک کافه کوچک فوق العاده در انتهای خیابان وجود دارد.

 

منبع

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.