آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

متن تبریک عید نوروز 1403 به زبان انگلیسی + تبریک صوتی

تبریک عید نوروز
off 55%
گیف دوره جامع

در این مطلب از سری مطالب آکادمی روان، متن و جملات تبریک عید نوروز و سال جدید به زبان انگلیسی و متن در مورد عید نوروز به انگلیسی با ترجمه فارسی را قرار داده ایم. در سال 1403 آموزش زبان انگلیسی را با ما آغاز کنید!

تبریک عید نوروز و سال جدید به زبان انگلیسی

تبریک عید نوروز و سال جدید به زبان انگلیسی 

 May every day of the new year glow with happiness for you! happy new year.

امیدوارم که هر روز سال نوتون براتون بدرخشه! سال نو مبارک.


let`s make our nowruz celebration a happier one by spending it together wish you a more than ever happy Nowruz.

بیاین جشن نوروزمون رو به یک جشن شادتر تبدیل کنیم با کنار هم بودن(در کنار هم وقت گذراندن)،برای شما یک سال جدید بسیار شادی را آرزو می‌کنم.


Hope this Nowruz brings lots of love and warmth to you and your loved ones happy Nowruz.

امیدوارم که این نوروز برای شما کلی عشق و گرما برای کسانی که دوسشون دارید داشته باشه.


May the coming year take you on the path to glory happy Nowruz.

 

مطالعه کنید: تبریک ولنتاین به انگلیسی

امیدوارم ( یا از خدا میخوام) این سالی که داره میاد شما را به مسیر موفقیت ببره.


May the stars shine upon you, May the flowers fill your heart with beauty, May hope forever wipe away your tears, and above all, May this New year be wonderful.

امیدوارم که ستاره‌ها همیشه براتون بدرخشند!، امیدوارم گل‌ها قلب شما را از زیبایی پر کنند، امیدوارم امید و آرزو همیشه اشک‌های شما پاک کنند و فراتر از همه این‌ها امیدوارم این سال جدید برای شما فوق العاده باشه.


May your year be filled with a spirit of love, compassion, and togetherness. Happy Nowruz!

امیدوارم که سال جدید پر از روح عشق باشه،مهربانی و باهم بودن! نوروز مبارک!


In the Newyear, I wish you 365 days filled with love, joy, happiness, health, and wealth.

در این سال جدید من آرزو میکنم که ۳۶۵ روز سالتون پر از عشق، خوشحالی ، شادی، سلامتی و ثروت باشه!

 

چگونه عید نوروز را به زبان انگلیسی به دوستان و آشنایان خود به انگلیسی تبریک بگوییم؟

Cheers to the New Year! May this year be an extraordinary one.

به سلامتی سال نو! انشاالله امسال یک سال فوق العاده باشد.

تبریک New Year


Life is short – dream big and make the most of this year!

زندگی کوتاه است – رویاهای بزرگ داشته باشید و از امسال نهایت استفاده را ببرید!


Happy New Year! 1403 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make it happen.

سال نو مبارک! سال 1403 آغاز فصل جدیدی است. امسال سال شماست. بهترین اتفاقات را رقم بزن.


May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 1403!

باشد که سال نو برای شما شادی، آرامش و رفاه به همراه داشته باشد. با آرزوی سالی شاد برای شما در سال 1403!


Give wings to your dreams and let them come true in 1403.

به رویاهای خود بال پرواز بدهید و بگذارید در سال 1403 محقق شوند.

مشاهده کنید: بهترین انیمیشن‌ها برای یادگیری زبان در ایام نوروز!

Hope makes all things work, Love makes all things beautiful, and I hope to have all three for this New Year. Happy New Year!

ایمان باعث میشود همه چیز ممکن شود، عشق باعث میشود همه چیز زیباتر باشد، امیدوارم برای این سال جدید هر سه را داشته باشید. سال نو مبارک!


May this new year god grant you five things: the Sun, to warm you. An Angel to protect you. True love, to care for you. A friend, to listen to you. Happy New Year!

باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند: آفتاب ، برای گرم کردن شما. یک فرشته برای محافظت از شما. عشق واقعی، برای مراقبت از شما. یک دوست، برای گوش دادن به شما. سال نو مبارک!


Nights will be dark but days will be light, wishing your life to be always bright – Happy New Year.

شب ها تاریک خواهند بود اما روزها روشن خواهند بود، آرزو می کنم زندگی شما همیشه روشن باشد – سال نو مبارک.


Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.

بیایید با گرم ترین خاطرات به سال گذشته نگاه کنیم. سال نو مبارک.


As the New Year approaches us with hopes anew, here is to wishing you and your family a wonderful year ahead.

از آنجایی که سال نو با امیدهای دوباره به ما نزدیک می شود، در اینجا برای شما و خانواده تان سالی فوق العاده در پیش روی تان آرزو می کنیم.


We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity, and its first chapter is New Year’s Day.

ما کتاب را باز خواهیم کرد. صفحاتش خالی است، ما خودمان می خواهیم که با حرف های مان آن را پر کنیم. این کتاب فرصت نام دارد و فصل اول آن روز سال نو است.


متن زیبا و انگیزشی برای سال جدید

New Year is not about changing the Dates but Direction
سال نو مربوط به تغییر تاریخ نیست بلکه در مورد تغییر جهت است

It’s not about changing the Calendar but Commitment
این در مورد تغییر تقویم نیست بلکه تعهد است

It’s not about changing the Actions but Attitude
این در مورد تغییر اعمال نیست بلکه نگرش است

It’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus
این در مورد تغییر شیوه نیست بلکه ایمان ، نیرو و تمرکز است

May you Commit and Create the best New Year ever
باشد که متعهد شوید و بهترین سال نو را ایجاد کنید.

 

متن در مورد عید نوروز به انگلیسی

This is the Nowruz, message Love and live, time is not always yours.

پیام نوروز این است، دوست داشته باشید و زندگی کنید، زمان همیشه از آن شما نیست.


This spring may, you shine like the sun, and bloom like a flower, Enjoy the beauty of this season. Happy New Year!

کاش در این بهار مانند خورشید بدرخشی و همانند یک گل شکوفا شوی. از زیبایی هایی این فصل لذت ببر. سال نو مبارک!

لینک مفید: 50 متن تبریک تولدم مبارک به انگلیسی

شعر انگلیسی درباره نوروز

In my heart, you are the mirthful ray
You are caring, though my companions they
Happy is the world with the Nowruz and with the Eid
You are both my Eid and my Nowruz today

اندر دل من مها دل افروز تویی
یاران هستند لیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی

جملات زیبای تبریک عید نوروز

جملات زیبای تبریک عید نوروز 1403

of love and a light to guide

your path towards a positive destination.

Happy New Year!

 آرزو میکنم ارمغان سال نو

گرما و نورعشق باشد

تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد.

لینک مفید: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

تبریک عید نوروز 1403

I wish you and your family a very Happy Nowruz!

امیدوارم شما و خانواده محترم نوروز خوب و شادی را آغاز کنید.

Happy Nowruz may this year be happy and prosperous.

نوروز مبارک. امیدوارم سالی پر از شادی و برکت داشته باشید.

May love, bravery, wisdom, contentment, health, patience, cleanliness be by your side. Happy Nowruz!

امیدوارم سالی همراه با عشق، شجاعت، خرد، قناعت، سلامتی، صبر و پاکی از آن شما باشد. نوروز مبارک.

May the glory of King spread all over, May Lord praises us in galore, Let’s pray for happiness and prosperity… May this New Year give us happiness. Happy Nowruz.

امیدوارم که درخشش و نور در زندگیمان گسترانده شود، امیدورام خدا وند ما را در پناه امن خود بستاید، بیایید برای خوشبختی و سعادت دعا کنیم، باشد که سالی پر از خوشبختی و شادی داشته باشیم. نوروز مبارک.

-Wishing a blessed and beautiful Nowruz to you. May each and every day of this coming year be full of bright colors and smiles for you and your loved ones.

با آرزوی نوروزی پر برکت و پر از زیبایی برای شما. امیدوارم که تک تک روزهای امسال برای شما و عزیزانتان پر از روشنی و شادی باشد.

-Nowruz Mubarak to everyone celebrating. Have a safe one this year with a wide smile on your face. May the new year be filled with vibrant colors and happiness for you and your loved ones every single day. Wishing you and your beautiful family a Happy Nowruz.

نوروز بر همگان مبارک. امیدوارم سالی ایمن با لبخندی پهن بر لب داشته باشید. امیدوارم که سال جدید هر روز برای شما و خانواده شما پر از شادی و خوشبختی باشد. عید  نوروزی خوب و شاد را برای شما و خانواده عزیزتان آرزومندیم.

-Let there be love, peace, and compassion in this new year. To you and your family, a happy nowruz.

امیدواریم در سال جدید عشق، صلح و مهربانی بیشتر باشد . عید نوروز بر شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت باد.

تبریک و تهنیت نوروز برای دوستان

تبریک نوروز به انگلیسی

I wish you and your loved ones a very happy Nowruz. May you be blessed with happiness, success, and good health.

عید نوروز را به شما و عزیزانتان تبریک می‌گویم. امیدوارم که سالی پر از شادی، موفقیت و سلامتی داشته باشید.

May joy and love pave your way on this auspicious day. Have a beautiful Nowruz day.

امیدوارم که شادی و عشق راه شما را در این روز فرخنده هموار نماید. نوروز زیبایی داشته باشید.

Nowruz Mubarak. I hope the coming year brings you all you desire and fills you with joy and fulfillment.

نوروز مبارک. امیدوارم سال پیش روی، تمام آرزوهای شما را تحقق بخشد و سرشار از شادی و رضایت گردید.

May the new year lead you to success and happiness. Wishing you and your family a happy Nowruz.

امیدوارم سال جدید سالی پر از موفقیت و شادی برای شما باشد. عید نوروز را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می‌کنیم.

Hope this new year brings lots of success and smiles in your life. Happy Nowruz to you and your family.

امیدوارم سال جدید سالی توام با موفقیت و لبخند در زندگی شما همراه باشد. عید نوروز بر شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت باد.

A warm Nowruz Mubarak to you all. I hope this Nowruz gives you and your loved ones loads of love and warmth

نوروزی گرم و صمیمی تقدیم به شما باد. امیدوارم این نوروز برای شما سرشار از عشق و حرارت باشد.

The wind is whispering that the coming year will be a safer and happier one. Happy Nowruz, everyone.

باد زمزمه می‌کند که سال جدید سالی امن و شاد خواهد بود. عید نوروز بر همگی مبارک.

May the next year lead you to the path of glory with your endeavors, and may your life bring you a success story. May this Parsi New Year bring you joy.

امیدوارم که سال آینده شما را به نتایج تلاش‌هایتان برساند که همان شکوه و سربلندی خواهد بود و زندگی شما داستانی موفقیت آمیز را برای شما به ارمغان آورد. امیدوارم که سال نوی پارسی، شادی رابرای شما ارزانی آورد.

Navroz Mubarak! May the Navroz magic fill your life with joy, prosperity, and health for the upcoming year. I hope your Navroz is filled with nothing but success.

نوروز مبارک. امیدوارم که جادوی نوروز زندگی شما را پر از شادی، بهروزی و سلامتی در سال پیش رو گرداند. امیدورام نوروز پیش رو سرشار از موفقیت‌ها باشد.

Happy Nowruz 2024! I hope that the next year brings you much happiness, new opportunities, a sense of fulfillment, and a renewed sense of purpose. The best of luck to you in the coming New Year.

نوروز 2024 مبارک. امیدوارم سال آینده برای شما شادی فراوان، فرصت‌های جدید، احساس رضایت و اهدافی جدید را برای شما به ارمغان آورد. با آرزوی موفقیت برای شما  در سال جدید

Nowruz Mubarak to everyone celebrating. Have a safe one this year with a wide smile on your face.

عید نوروز بر همگان مبارک. امیدوارم امسال سالی ایمن و لبخندی بزرگ بر لب داشته باشید.

May the new year be filled with vibrant colors and happiness for you and your loved ones every single day. Wishing you and your family a happy Nowruz.

امیدوارم که سال جدید هرروز برای شما و عزیزانتان پر از رنگ‌های شاد و عاشقانه باشد. با تبریک سال نو به شما و خانواده محترمتان.

I send you my blessings on Nowruz. May this Nowruz bring you new opportunities and success in achieving all of your goals?

برای شما در نوروز طلب دعای خیر می‌کنم. امیدوارم که این نوروز برای شما فرصت‌های جدید و موفقیت در ضمن دستیابی به اهدافتان در پی داشته باشد.

Nowruz Mubarak to everybody out there. Have a safe one this year.

عید نوروز بر همگان مبارک. سال امنی داشته باشید.

تبریک نوروز به دوستان ایرانی خود

تبریک نوروز به انگلیسی

Nowruz Mubarak to my dearest friend. This new year will be yours to shine.

نوروز بر عزیزترین دوستم مبارک. در سال جدید بدرخشی.

Nowruz Mubarak to you, my friend. May you have a happy new year with numerous blessings and the next year offer you warmth, love, and light to help you achieve your goals.

عید نوروز مبارک. امیدورام که سالی همراه با برکات فراوان داشته باشی و سال آینده گرما، عشق و نور را به شما هدیه دهد تا در رسیدن به اهدافت تو را یاری نماید.

The coming Persian year will be full of success for you, mark my word. Happy Persian New Year to you and your family, dear friend.

سال پیش روی برای شما سرشار از موفقیت خواهد بود، به حرفام ایمان داشته باش. سال نو بر شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت باد.

Happy Nowruz Mobarak. All my best wishes for a prosperous year ahead, my friend.

عید نوروز مبارک. دوست من بهترین آرزوها را در سال جدید برایت آرزومندم.

I wish the beautiful blessings of this happy new year to fill your life with joy and happiness. May you enjoy a wonderful Nowruz with your loved ones.

سالی پر برکت رابرای شما آرزومندم. امیدوارم که زندگی شما سرشار از شادی و فرخندگی باشد. امیدوارم سال خوبی را در کنار عزیزانت تجربه کنی.

On the occasion of Nowruz, I send you and your family my heartfelt greetings. Happy Nowruz, mate.

عید نوروز را به شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت می‌گویم. نوروز مبارک رفیق

Wishing peace and prosperity on this Nowruz. My friend deserves all the good things in this new year.

با آرزوی آرامش و بهروزی در این نوروز. در این سال جدید شایسته رسیدن به همه چیزهای خوب خواهی بود، دوست من.

Spend time with the people you care about most at this special time of year, and may God grant you a joyful and prosperous year. Have a Blessed New Year my buddy! Happy Navroz!

در این زمان خاص از سال با افرادی که بیش از همه به آنها اهمیت می‌دهید، وقت بگذرانید تا خداوند به شما سالی سرشار از شادی و موفقیت عطا کند. دعا می‌کنم سال خوبی داشته باشی رفیق. نوروز مبارک.

May your life always twinkle like the stars but never fall like them. May you always taste success in the coming new year. Happy Nowruz, friend.

امیدوارم که زندگی شما همیشه مانند ستاره‌ها بدرخشد و چشمک بزند، اما هرگز افول نکند. امیدوارم در سال جدید همواره طعم موفقیت را بچشی. نوروز مبارک دوست من.

Happy Nowruz dear friend. There might be thousands of obstacles, but I will always be there to motivate you no matter what happens.

دوست عزیزم نوروز مبارک. ممکن است هزاران مانع بر سر راه شما وجود داشته باشد، اما من همیشه در کنار شما خواهم بود تا هر اتفاقی که افتاد به تو انگیزه‌های خوبی دهم.

تبریک نوروز به خانواده و اقوام

May the new year lead you to success and happiness.

امیدوارم که سال جدید شما را به سمت موفقیت و شادی سوق دهد.

Wishing you a wonderful and lovely Nowruz, my beloved family. May the new year be filled with vibrant colors and happiness for us every single day.

نوروزی زیبا و شاد را برای شما خانواده عزیزم آرزومندم. امیدوارم که سال جدید هر روز برای ما پر از رنگ های سرزنده و شاد باشد.

May this year comes with new goals, new achievements, and new incentives for us. Wishing a wonderful Persian new year filled with joy.

امیدوارم که امسال همراه با اهداف جدید، دستاوردهای جدید و انگیزه‌های جدید برای ما باشد. با آرزوی سالی پر از شادی برای ایرانی

In the new year, may God bless my family with success, good health, and happiness. Happy Persian new year!

امیدوارم در سال جدید خداوند به خانواده‌ام توفیق، سلامتی و شادکامی را عطا نماید. سال نوی ایرانی مبارک.

I hope Nowruz comes with a lot of love and warmth for me and my family. Happy Nowruz!

امیدوارم نوروزی همراه با عشق و صمیمیت برای من و خانواده‌ام رقم بخورد. نوروز مبارک.

May the next year lead you to the path of glory and bring you a success story.

امیدوارم که سال آینده شما را به مسیر شکوه هدایت نماید و داستان موفقیت شما را رقم بزند.

سخن پایانی

سعی کردیم در این مقاله انواع تبریک های نوروز را برای شما بیاوریم تا بتوانید پیام تبریکی زیبا برای عزیزان خود بفرستید.

امیدواریم سال 1403 سالی پر از برکت، روشنایی و شادی برای شما عزیزان باشد. سال نو را از طرف آکادمی روان به شما زبان آموزان پرتلاش تبریک می‌گوییم.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.