آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش مکالمه زبان انگلیسی سریع + 100 جمله

آموزش مکالمه سریع
off 55%
گیف دوره جامع

اگر به یادگیری زبان انگلیسی علاقه دارید و دوست دارید بتوانید به راحتی صحبت کنید، ما به شما یک راه عالی پیشنهاد می‌دهیم. بهترین روش برای تقویت مکالمه‌ی زبان انگلیسی در تمام سطوح، تمرین کردن با نمونه مکالمات زبان انگلیسی است.

می‌توانید مکالمات را به تنهایی و یا از طریق رول-پلی (نقش‌آفرینی) با دوستان خود هم انجام دهید. این مکالمات به شما کمک می‌کنند که بتوانید خود را معرفی کنید، آدرس بپرسید، درباره‌ی فعالیت‌های روزمره‌ی خود صحبت کنید و غیره. از طریق این تمرین‌ها نه تنها لیسنینگ و اسپیکینگ شما تقویت می‌شود، بلکه از زبان انگلیسی و یادگیری آن به وجد می‌آیید!

برای یادگیری کامل و درس به درس مکالمه زبان انگلیسی کلیک کنید.

تسلط بر مکالمه انگلیسی سطح مبتدی و متوسط

برای این‌که یک گوینده‌ی انگلیسی عالی شوید، نیاز دارید که روزانه مکالمات انگلیسی را تمرین کنید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به لطف فضای مجازی، دسترسی به انواع ویدئوهای آموزشی امکان‌پذیر شده است. با کمک ویدئوهای انگلیسی زبان، می‌توانید با انگلیسی که در بطن جامعه است آشنا شوید و آن را در گفتار خود به‌کار برید. در این مقاله چند نمونه از مکالمات کاربردی برای موقعیت‌های مختلف را برایتان فراهم آورده‌ایم.

کاری که باید انجام دهید این است که مکالمات را چندین بار گوش کنید و همراه آن با صدای بلند بخوانید، لغات جدید را یادداشت کنید و یادبگیرید و پس از آن، مکالمات را با خود یا دوستتان بازگو کنید.

مکالمه مبتدی درباره‌ی اطلاعات فردی

مکالمه مبتدی درباره‌ی اطلاعات فردی

James: What’s your surname (last name, family name)?

جیمز: نام خانوادگی شما چیست؟

Fred: My surname (last name, family name) is Smith.

فرد: نام خانوادگی من اسمیت است.

?James: What’s your first name

جیمز: نام شما چیست؟

Fred: My first name is Fred.

فرد: نام من فرد است.

James: Where are you from?

جیمز: اهل کجایید؟

.Fred: I’m from England

فرد: من اهل انگلستان هستم.

James: What’s your job? (or, What do you do for a living?)

جیمز: شغل شما چیست؟

Fred: I’m a teacher.

فرد: من معلم هستم.

James: What is your telephone number?

جیمز: شماره تلفن شما چند است؟

Fred: My phone number is 38229123.

فرد: شماره تلفن من 38229123 است.

?James: How old are you

جیمز:چند سالتان است؟

.Fred: I am 27 years old

فرد: من 27 سال دارم.

?James: Are you married or single

جیمز: شما متاهل هستید یا مجرد؟

.Fred: I am married

فرد: من متاهل هستم

James: And what are your hobbies?

جیمز: و سرگرمی‌های شما چه چیزهایی هستند؟

Fred: painting, going windsurfing and watching TV.

فرد: نقاشی، اسکی روی آب با بادبان و تماشای تلویزیون.

مکالمه‌ی مبتدی برای درخواست مودبانه

Excuse me, could you help me pick this up?

ببخشید، می‌شود کمکم کنید این را بردارم؟

Pardon me, could you help me?

ببخشید، می‌توانید کمکم کنید؟

Pardon me, could you give me a hand?

ببخشید، می‌توانید به من کمک کنید؟

Could you explain this to me?

می‌توانید این را برای من توضیح دهید؟

Could you fill in this form, please?

می‌شود لطفا این فرم را پر کنید؟

با استفاده از would می‌توانیم جملات مؤدبانه‌تری بسازیم.

Would you mind if I sat here?

اشکالی ندارد من اینجا بشینم؟

Would you let me borrow your pencil?

اجازه هست خودکارتون را قرض بگیریم؟

Would you like something to eat?

چیزی میل دارید بخورید؟

Could you help me, please?

می‌توانید لطفا به من کمک کنید؟

Can I have more soup, please?

می‌توانم سوپ بیشتری داشته باشم لطفا؟

May I come in, please?

می‌شود من به داخل بیایم لطفا؟

May I use the telephone?

ممکن است از تلفن استفاده کنم لطفا؟

May we help you this evening?

ممکن است امروز عصر به شما کمک کنیم؟

May we make a suggestion?

ممکن است ما یک پیشنهاد بدهیم؟

مکالمه مبتدی درمورد خرید کردن

مکالمه مبتدی درمورد خرید کردن

در این بخش عبارات مهم و لغاتی که شما هنگام خرید کردن نیاز دارید را برایتان آورده‌ایم.

 

Shop assistant: May I help you?

فروشنده: می‌توانم کمکتان کنم؟

Customer: Yes, I’m looking for a sweater.

مشتری: بله، من در جستجوی یک سویشرت هستم.

Shop assistant: What size are you?

فروشنده: چه سایزی هستید؟

Customer: I’m an extra large.

مشتری: سایز خیلی بزرگ هستم.

Shop assistant: Would you like a plain sweater or something else?​

فروشنده: آیا شما یک سویشرت ساده می‌خواهید یا چیز دیگری؟

Customer: I’m looking for a plain blue sweater.

مشتری: من به دنبال یک سویشرت ساده‌ی آبی هستم.

Shop assistant: How about this one?

فروشنده: این یکی چطور است؟

Customer: Yes, that’s nice. Could I try it on?

مشتری: بله زیباست. می‌توانم این را پرو کنم؟

Shop assistant: Certainly, the changing rooms are over there.

فروشنده: حتما. اتاق‌های پرو آنجا هستند.

Customer: Thank you.

مشتری: متشکرم.

Shop assistant: How does it fit?

فروشنده: سایزش چطور است؟

Customer: It’s too large. Do you have a large?

مشتری: خیلی بزرگ است. آیا سایز لارج دارید؟

Shop assistant: Yes, here you are. Would you like to try it on to see if it fits?

فروشنده: بله، بفرمایید. آیا مایل هستید این را امتحان کنید که ببینید آیا اندازه هست؟

Customer: No that’s Okay. Thank you. I’ll take it.

مشتری: نه ممنون. میخرمش.

Shop assistant: ​OK, how would you like to pay?

فروشنده: بسیار خوب. چطوری می‌خواهید پرداخت کنید؟

Customer: Do you take credit cards?

مشتری: کارت اعتباری می‌گیرید؟

Shop assistant: Yes, we do. Visa, Master Card, and American Express.

فروشنده: بله می‌گیریم. ویزا، مسترکارت و امریکن اکسپرس.

Customer: OK, here’s my Visa.

مشتری: بسیار خوب. بفرمایید کارت ویزای من.

Shop assistant: Thank you. Have a nice day!

فروشنده: متشکرم. روز خوبی داشته باشید.

Customer: Thank you, goodbye.

مشتری: ممنونم. خدانگه‌دار.

برای تمرین بیشتر می‌توانید ویدئو زیر را مشاهده کنید.

 

 

مکالمه مبتدی برای آدرس دادن

مکالمه مبتدی برای آدرس دادن

در این بخش از مقاله، کلمات و عبارات مورد نیاز هنگام آدرس دادن را مشاهده می‌کنید.

John: Linda, do you know how to get to Samson’s co. ? I’ve never been there before.

جان: لیندا، می‌دانی چطوری به شرکت سامسون بروم؟ من قبلا هرگز آنجا نبوده‌ام.

Linda: Are you driving or taking the subway?

لیندا: پیاده می‌روی یا با مترو؟

John: The subway.

جان: با مترو.

Linda: Take the blue line from 14th Ave. and change to the gray line at Andrew Square. Get off at 83rd street.

لیندا: از خیابان چهاردهم خط آبی را بگیر و در چهارراه اندرو با خط خاکستری تعویض کن. در خیابان سوم پیاده شو.

John: Just a moment, let me write this down.

جان: یک لحظه. بگذار یادداشت کنم.

Linda: Take the blue line from 14th Ave. and change to the gray line at Andrew Square. Get off at 83rd street. Got it?

لیندا: از خیابان چهاردهم خط آبی را بگیر و در چهارراه اندرو با خط خاکستری تعویض کن. در خیابان هشتاد‌و سوم پیاده شو. گرفتی؟

John: Yes, thanks. Now, once I get to Andrew Square, how do I proceed?

جان: بله، ممنون. وقتی به چهارراه اندرو رسیدم، چطوری ادامه بدهم؟

Linda: Once you are on 83rd street, go straight, past the bank. Take the second left and continue going straight. It’s across the street from Jack’s Bar.

لیندا: وقتی که به خیابان هشتاد‌و سوم رسیدی، مستقیم برو، از بانک رد شو. به دومین خیابان سمت چپ برو و مستقیم ادامه بده. آن طرف خیابان است، روبه‌روی بار جک.

John: Thanks, Linda. How long does it take to get there?

جان: ممنونم لیندا. چقدر طول می‌کشد تا به آنجا برسم؟

Linda: It takes about a half-hour. When is your meeting?

لیندا: حدود نیم ساعت طول می‌کشد. جلسه شما چه وقت است؟

John: I’ll leave at 9:30.

جان: ساعت 9:30 حرکت می‌کنم.

Linda: That’s a busy time. You should leave at 9.

لیندا: آن ساعت شلوغ است. باید ساعت 9 حرکت کنی.

John: OK. Thanks, Linda.

جان: اوکی، ممنون لیندا.

Linda: Not at all.

لیندا: خواهش می‌کنم.

 

 

مطالب پیشنهادی: چگونه در مکالمه انگلیسی حرفه ای شویم

مکالمه مبتدی درمورد نوبت دکتر گرفتن

مکالمه مبتدی درمورد نوبت دکتر گرفتن

Doctor’s Assistant: Good morning, Doctor Jensen’s office. How may I help you?

منشی دکتر: صبح بخیر، مطب دکتر جنسن. چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

Patient: Hello, I’d like to make an appointment to see Doctor Jensen, please.

Doctor’s Assistant: Have you been in to see Doctor Jensen before?

منشی: آیا قبلا توسط دکتر جنسن ویزیت شده‌اید؟

Patient: Yes, I have. I had a physical last year.

بیمار: بله، ویزیت شده‌ام. سال گذشته چک‌آپ داشته‌ام.

Doctor’s Assistant: Fine, what is your name?

منشی: خوب است، اسمتون چیه؟

Patient: Maria Sanchez.

بیمار: ماریا سانچز.

Doctor’s Assistant: Thank you, Ms. Sanchez, let me pull up your file… Okay, I’ve located your information. What’s the reason for your making an appointment?

منشی: متشکرم خانم سانچز، بگذارید پرونده شما را بیاورم…اوکی، اطلاعات شما را ثبت کرده‌ام. دلیل این‌که نوبت می‌گیرید چی هست؟

Patient: I haven’t been feeling very well lately.

بیمار: اخیرا حال خوبی نداشته‌ام.

Doctor’s Assistant: Do you need urgent care?

منشی: درمان اورژانسی می‌خواهید؟

Patient: No, not necessarily, but I’d like to see the doctor soon.

بیمار: نه لزوما. اما می‌خواهم دکتر را زود ببینم.

Doctor’s Assistant:  Of course, how about next Monday? There’s a slot available at 10 in the morning.

منشی: البته، دوشنبه آینده چطور است؟ یک نوبت خالی ساعت ده صبح هست.

Patient: I’m afraid I’m working at 10. Is there anything available after three?

بیمار: متاسفم، ساعت 10 سر کار هستم. نوبت خالی بعد از ساعت 3 هست؟

Doctor’s Assistant: Let me see. Not on Monday, but we have a three o’clock opening next Wednesday. Would you like to come in then?
Patient: Yes, next Wednesday at three would be great.

منشی: اجازه دهید ببینم. دوشنبه نیست، اما یک نوبت خالی ساعت سه چهارشنبه‌ی بعدی داریم. می‌خواهید آن وقت بیایید؟

Doctor’s Assistant:  All right, I’ll pencil you in for three o’clock next Wednesday.

منشی: البته. نوبت شما را برای چهارشنبه آینده ساعت 3 می‌زنم.

Patient: Thank you for your help.

بیمار: از کمک شما سپاسگزارم.

Doctor’s Assistant: You’re welcome. We’ll see you next week. Goodbye.

منشی: خواهش می‌کنم. هفته‌ی آینده می‌بینیمتان.

 Patient: Goodbye.

بیمار: خدانگهدار.

 

برای تمرین بیشتر می‌توانید ویدئو زیر را مشاهده کنید.

 

 

مطالب پیشنهادی: 10 روش “بهبود مهارت شنیداری” زبان انگلیسی در خانه + 5 تمرین کاربردی

 

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.